Първи стъпки при покупка на недвижим имот – Финансиране на сделката

Покупката на недвижим имот (апартамент, къща, земя) е сделка, която безспорно е свързана с разходването на голяма сума пари.

Ключът към осъществяване на успешна сделка е в нейното добро планиране!

Параметрите на всяка сделка се определят от страните по нея, от предпочитанията на купувача, от очакванията на продавача. Но това, което на първо място трябва да направи купувачът, е да осигури финансирането на сделката, т.е да знае предварително как ще плати цената.

За тази цел има най-различни варианти – да разполагате със собствени средства, да заемете средства от друго лице, заем от банка под формата на кредит с ипотека и т.н.

Формата на финансиране на бъдещата сделка определя и стъпките, които трябва да предприемете не само Вие като купувач, но и определени стъпки, които ще е необходимо да изискате и от продавача при воденето на предварителни преговори.

Най-често срещаната форма на финансиране е чрез отпускането на финансови средства под формата на заем от банка (кредит с ипотека). Процедурата е различна спрямо всяка банка. Но може да се посочат основните етапи:

1.Избиране и проучване на недвижимия имот;
2.Достигане на съгласие с продавача;
3.Съветваме Ви да сключите предварителен договор за покупко-продажба на имота;
4.Кандидатстване пред съответната банка за отпускането на кредит въз основа на доказан доход. Тук е и моментът, в който банката би поискала и обезпечаване на кредита чрез предоставяне на обезпечения.

Ако имотът, който ще е предмет на бъдещата сделка, ще послужи за обезпечение на кредита чрез вписване на ипотека върху него се преминава към:
a. Предоставяне на изискуемите документи на съответната банка;
b. Извършване на оценка на имота от назначен от банката оценител;
c. Получаване на одобрение за финансиране от съответната банка;

5.Сключване на договор за покупко-продажба на недвижимия имот под формата на нотариален акт пред нотариус (изповядване);
6.Вписване на продажбата и ипотеката в Имотния регистър;
7. След като излезе вписването на осъществената продажба заедно с ипотеката банката отпуска кредита и нарежда паричните средства по сметката на продавача.

Ако разчитате на финансиране от тип, различен от отпускане на банков кредит и има несигурност в получаване на крайната сума за сделката, подсигурете различното развитие на събитията с подписването на предварителен договор.

Той трябва да е изработен по такъв начин, че да може да минимизира риска от загуба на капаро. Могат да се предвидят различни възможности за реагиране според конкретния случай – например смяна на имота според възможностите на продавача и купувача.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква различен подход,  както и набавянето на различни по брой и вид документи.

За повече информация и съдействие, свържете се с екипа на Lead Аdvise!