Наследствено и семейно право

Приемане и отказ от наследство, завещаване, отношения между наследници, отношения между съпрузи, развод, брачен договор, консултация.

Наследствено право:

– Консултации във връзка с установяване на кръга от наследници при наследяване по закон и при наследяване по завещание
– Консултации при изготвяне на завещание (саморъчно и нотариално)
– Изготвяне на документи за приемане и отказ от наследство
– Изготвяне на договор за доброволна делба
– Процесуално представителство във връзка с уреждане на наследствените правоотношения

Семейно право:

– Консултации относно имуществените отношения между съпрузите
– Консултации във връзка с процедурата по сключване на брак с гражданин на друга държава
– Изготвяне на предбрачен и брачен договор
– Процесуално представителство (развод по исков ред, развод по взаимно съгласие, дела за издръжка)

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

Наследствено и семейно право:
  • консултации и изготвяне на документи във връзка с наследство
  • Процесуално представителство във връзка с наследствени правоотношения
Семейно право:
  • консултации и изготвяне на документи във връзка със сключване на брак
  • процесуално представителство във връзка с развод и дела за издръжка