Трудово и осигурително право

Трудови договори, обезщетения, правни консултации за работодатели и служители.

Трудово право

– изготвяне на трудов договор
– изменение на трудов договор
– прекратяване на трудовото правоотношение и уреждане на правните последици, произтичащи от прекратяването
– консултации във връзка със сключването на трудов договор, неговото изменение и прекратяване, в това число дължими обезщетения

Осигурително право

– консултации относно осигурителните правоотношения – дължими обезщетения, осигурителен стаж и други

Административно право и данъчно консултиране

– обжалване на административни актове и наказателни постановления
– обжалване на действия и бездействия на администрацията
– данъчни консултации

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

Трудово и осигурително право:
  • ИЗГОТВЯНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
  • консултации в областта на трудовите правоотношения
  • консултации в областта на осигурителните правоотношения 
Административно и данъчно право
  • Обжалване на актове
  • консултации