Търговските марки и процедурата по тяхната регистрация

Основната функция на търговската марка се крие във възможността чрез нея да бъдат отличени стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, предлагащи сходен набор от стоки/услуги на територията на Република България, на територията на Европейския съюз,…

Първи стъпки при покупка на недвижим имот – Финансиране на сделката

Покупката на недвижим имот (апартамент, къща, земя) е сделка, която безспорно е свързана с разходването на голяма сума пари. Ключът към осъществяване на успешна сделка е в нейното добро планиране! Параметрите на всяка сделка се определят от страните по нея, от предпочитанията…