Търговските марки и процедурата по тяхната регистрация

Основната функция на търговската марка се крие във възможността чрез нея да бъдат отличени стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, предлагащи сходен набор от стоки/услуги на територията на Република България, на територията на Европейския съюз,…