адв. Иван Иванов

практикува от 2014
Кратко инфо
  • Търговско право
  • Корпоративно право
  • Интелектуална собственост
  • Корпоративно преструктуриране
  • Вещно право
  • Облигационно право
  • Гражданско право
  • Представителство, инвестиции, бизнес развитие